BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarzadzenie Nr 1/2011 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 4 stycznia 2011 roku
w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Konsultacyjnego ds. Funduszy Strukturalnych.

Na podstawie art. 34 ust.1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 19/07 Starosty Łomżyńskiego z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Konsultacyjnego ds. Funduszy Strukturalnych § 1 otrzymuje brzmienie”
„Powołuję niżej wymienione osoby w skład Powiatowego Zespołu Konsultacyjnego ds. Funduszy Strukturalnych:
1. Krzysztof Kozicki – Starosta Łomżyński – Przewodniczący Zespołu
2. Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych – Zastępca Przewodniczącego Zespołu
3. Katarzyna Modzelewska – Główny Specjalista Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych – Sekretarz Zespołu
4. Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu
5. Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa
6. Renata Wierzba – Główny Specjalista Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych
7. Mariola Czarnecka – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Łomży
8. Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży
9. Jan Olszewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Łomży
10. Jarosław Cholewicki – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży
11. Anna Archacka – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie
12. Katarzyna Chilińska – Główny Księgowy PCPR w Łomży
13. Izabella Grochowska – Inspektor PCPR w Łomży
14. Wioletta Ciuchnicka - Powiatowy Urząd Pracy
15. Aneta Gałązka - Powiatowy Urząd Pracy”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta Łomżyński

Krzysztof Kozicki
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 1 mar 2011 10:59
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1376 razy