BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarzadzenie Nr 11/2011 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 9 marca 2011 roku
w sprawie powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji


§ 1

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

powołuję komisję
w składzie:
1. Wacław Sierbiński – przewodniczący
2. Krzysztof Tyburski – wiceprzewodniczący
3. Zbigniew Kowalewski – sekretarz
4. Tadeusz Mroczkowski – członek
5. Anna Żelachowska – członek

do wyłonienia najkorzystniejszej oferty na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2021 r. dla wybranych wsi położonych na terenie gminy: Zbójna, Łomża, Śniadowo, Piątnica i Wizna.

§ 2

Nadaję Regulamin pracy komisji stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Starosta
Lech Marek Szabłowski


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 9 maj 2011 12:18
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1238 razy