BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarzadzenie Nr 17/2011 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 28 kwietnia 2011 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Starostwie Powiatowym

Na podstawie art. 104² § 2 Kodeksu pracy zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam w Starostwie Powiatowym w Łomży Regulamin pracy, zwany dalej ”regulaminem”, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuje do przekazania treści Regulaminu pracy podległym pracownikom.

§ 3.

Za wykonanie zarządzenia czynię odpowiedzialnym Sekretarza Powiatu.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie Nr 8/03 Starosty Łomżyńskiego z dnia 7 lutego 2003 roku w sprawie: ustalenia regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Łomży.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania treści regulaminu do wiadomości pracowników.

Starosta
Lech Marek Szabłowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 15 cze 2011 13:04
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1274 razy
Ilość edycji: 2