BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarzadzenie Nr 20/2011 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 23 maja 2011 roku
w sprawie powołania Komisji ds. zniszczenia weksli i deklaracji wekslowych.
Na podstawie § 54 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/19/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie ustalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego (Dz. Urz. Woj. Łomżyńskiego Nr 26, poz. 238 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1

1. Na okres od 01 maja 2011 roku do 31 grudnia 2014 roku powołuje się Komisję ds. niszczenia weksli i deklaracji wekslowych, zwaną dalej Komisją, w następującym składzie:

1) Wiesław Jemielity – przewodniczący;
2) Barbara Gorzęba;
3) Edyta Zawojska;
4) Renata Wierzba.


2. Zadaniem Komisji jest protokolarne niszczenie weksli i deklaracji wekslowych przy udziale co najmniej trzech członków Komisji.


§ 2

Wzór protokołu komisyjnego zniszczenia weksla in blanco stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
Lech Marek Szabłowski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 17 sie 2011 11:13
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1443 razy