BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarzadzenie Nr 22/2011 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 6 lipca 2011 roku
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Na podstawie art.11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz.1458), zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze – 1 etat - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Powołuje Komisję w celu przeprowadzenia naboru w składzie:

1. Krzysztof Ryszard Kozicki - Przewodniczący komisji
2. Wiesław Jemielity - Członek komisji,
3. Wacław Sierbiński - Członek komisji,
4. Beata Korwek - Sekretarz Komisji

§ 3. Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem pracy komisji w sprawie naboru stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze:
1) do dnia 6 lipca 2011 r. – zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży oraz tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze,
2) do dnia 18 lipca 2011 r. (godz. 15.00)- składanie dokumentów przez kandydatów,
3) dnia 19 lipca 2011 r. - rozpoczęcie pracy Komisji,
4) dnia 20 lipca 2011 r. - ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
5) dnia 21 lipca 2011 r. – rozmowa kwalifikacyjna.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta
Lech Marek Szabłowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 17 sie 2011 13:41
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1243 razy
Ilość edycji: 1