BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarzadzenie Nr 31/2011 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 8 września 2011 roku
w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości.


§1

Na podstawie § 8 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 207 poz.2108)

powołuję komisję w składzie:
Stanisław Kozikowski - przewodniczący
Monika Domurat - członek
Paulina Gałązka - sekretarz

do przeprowadzenia przetargu celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty na dzierżawę nieruchomości położonej w m. Jedwabne, powiat łomżyński, województwo podlaskie,
stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 688/2 o pow. 0, 7087 ha, posiadającej w Sądzie Rejonowym w Łomży urządzoną księgę wieczystą nr LM1L/00050472/4.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta
Lech Marek Szabłowski

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 paź 2011 08:00
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1148 razy