BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 30/99/2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 16 stycznia 2012 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok
Na podstawie ar. 204, art. 235, art. 236, 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w zakresie zadań własnych powiatu o kwotę 31.517,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych powiatu o kwotę 31.517,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt B.

§ 3

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 21.948.384,00 zł w tym : dochody bieżące – 21.948.384,00zł,
dochody majątkowe – 0,00 zł,

- wydatki ogółem - 24.316.619,00 zł w tym: wydatki bieżące – 21.177.471,00 zł,
wydatki majątkowe – 3.139.148,00 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Marek Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki
2. Elżbieta Parzych
3. Irena Przybylak
4. Adam Sowa
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 30 sty 2012 10:13
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1241 razy
Ilość edycji: 2