BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 31/104/2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 31 stycznia 2012 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
Na podstawie art. 222 ust 4, art. 235, art. 236 art. 237 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Przenosi się z rezerwy budżetowej „oświatowej” kwotę 9.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 22.126.401,00 zł w tym : dochody bieżące – 22.126.401,00 zł ;
dochody majątkowe – 0,00 zł;

- wydatki ogółem - 24.494.636,00 zł w tym: wydatki bieżące – 21.355.488,00 zł;
wydatki majątkowe – 3.139.148,00 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarzadu:
Lech Marek Szabłowski

Członkowie Zarządu:

1. Krzysztof Kozicki
2. Elżbieta Parzych
3. Irena Przybylak
4. Adam Sowa
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 31 sty 2012 12:39
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1216 razy
Ilość edycji: 1