BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 34/111/2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 15 marca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz § 53 ust. 2 pkt 6 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr IV/19/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego (Dz.Urz. Woj. Łomż. nr 26, poz. 238 z późn.zm.) uchwala się co następuje:


§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2011 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, w skład którego wchodzą:

1. Bilans na dzień 31 grudnia 2011 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów
kwotą 188.974,92 zł.
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujący
wynik finansowy – zysk – 1.708,13 .
3. Informacje dodatkowe.

§2

Zysk w kwocie 1.708,13 zwiększy fundusz jednostki.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Lech Marek Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki
2. Elżbieta Parzych
3. Irena Przybylak
4. Adam SowaData dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 15 mar 2012 13:40
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1185 razy