BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 34/112/2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 15 marca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „Moja edukacja –szansą na życie innych-edycja 2” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX-Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 –oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1,2 ,16 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn.zm.), art. 5 ust. 1 pkt 2, art.202 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240r. z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się Projekt „Moja edukacja –szansą na życie innych-edycja 2” złożony w konkursie nr 1/POKL/9.5/11 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX-Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 –oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

§ 2. Przyjmuje się do realizacji Projekt, o którym mowa w § 1, który zgodnie z dokumentacją aplikacyjną będzie realizowany w okresie od 2 kwietnia 2012r. do 29 czerwca 2012r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Marek Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki
2. Elżbieta Parzych
3. Irena Przybylak
4. Adam Sowa
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 15 mar 2012 13:42
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 954 razy