BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 38/129/2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 7 maja 2012 roku
w sprawie wyrażenia woli zaliczenia drogi gminnej nr 104467B Kuzie – Charubin dł. 1,04 km, gm. Zbójna do kategorii drogi powiatowej.


Na podstawie art.32, ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i w związku z art.6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się wolę zaliczenia drogi dotychczas gminnej o nr 104467B Kuzie – Charubin o dł. 1,04 km, będącej w ciągu drogi łączącej drogę wojewódzką nr 645 Myszyniec – Łomża z drogą wojewódzką nr 647 Myszyniec - Kolno do kategorii drogi powiatowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:

1. Krzysztof Kozicki
2. Elżbieta Parzych
3. Irena Przybylak
4. Adam SowaData dodania:
Data upublicznienia: piątek, 11 maj 2012 15:03
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1239 razy