BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 40/135/2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 06 czerwiec 2012 roku
w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Białostockiego.
Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i w związku z art.6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie pozbawienia kategorii drogi dotychczas powiatowej następujących dróg: nr 1450B Oziębły – droga 1448B, nr 1462B Barszczewo- droga 686, nr 1465B Suszcza – Bindziuga, celem zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:

1. Krzysztof Kozicki
2. Elżbieta Parzych
3. Irena Przybylak
4. Adam Sowa
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 18 cze 2012 12:21
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1083 razy