BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 43/144/2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 18 lipca 2012 roku
w sprawie upoważnienia Pana Janusza Świderskiego -Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Łomżyńskiego spraw wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Na podstawie art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 1152 z późn. zm.) uchwala się co następuje: §1 1. Upoważnia się Pana Janusza Świderskiego -Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Łomżyńskiego spraw wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), a w szczególności dotyczących przygotowania i przedkładania: a) właściwym organom wniosku celem uzyskania opinii, o której mowa w art. 11b ust.1 w/w ustawy, b) właściwym organom wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, c) innym zarządcom dróg, na ich wniosek, opinii, o której mowa w art. 11b ust.1 w/w ustawy. 2. Upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do wydania decyzji administracyjnych w zakresie objętym cytowaną ustawą. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Członkowie Zarządu: Przewodniczący Zarządu : 1. Krzysztof Kozicki…………… Lech Szabłowski………….… 2. Elżbieta Parzych…………….. 3. Irena Przybylak……………… 4. Adam Sowa………………….

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 20 lip 2012 13:20
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1119 razy
Ilość edycji: 1