BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 44/148/2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 31 lipca 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
Na podstawie art. 203, art. 204, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w zakresie zadań własnych powiatu o kwotę 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w zakresie zadań własnych powiatu o kwotę 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt B.

§ 3

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 25.453.257,00 zł w tym : dochody bieżące – 25.141.053,00zł,
dochody majątkowe – 312.204,00 zł,

- wydatki ogółem - 27.814.678,00 zł w tym: wydatki bieżące – 24.552.387,00 zł,
wydatki majątkowe – 3.262.291,00 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki
2. Elżbieta Parzych
3. Irena Przybylak
4. Adam Sowa
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 sie 2012 08:23
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1149 razy