BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 46/158/2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 20 września 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie dziewięciu drzew z terenu nieruchomości położonej w Śniadowie, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1

1.Wyrazić zgodę, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody, na wycięcie dziewięciu drzew wskazanych na załączniku graficznym dołączonym do wniosku Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży z dnia 4 września 2012 roku nr ZPOZ-DN-064-2/15/12 (załącznik do niniejszej uchwały) na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Śniadowo, jednostka ewidencyjna Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 475/80 o pow. 0,3209 ha, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego, a będącej w użytkowaniu Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
2. Wycięcie drzew może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Śniadowo.
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki
2. Elżbieta Parzych
3. Irena Przybylak
4. Adam SowaData dodania:
Data upublicznienia: środa, 3 paź 2012 15:10
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1042 razy