BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 46/159/2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 20 września 2012 roku
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 67 ust. 1, 1a, i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1
1. Ustalić cenę wywoławczą przy sprzedaży w drugim przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym projektowane są do wyodrębnienia trzy lokale mieszkalne (lokal nr 1, lokal nr 2, lokal nr 3) i jeden usługowy (lokal nr 4), stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Gać, jednostka ewidencyjna Łomża, powiat łomżyński, województwo podlaskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 44 o pow. 0,2200 ha, w kwocie 160 469,29 zł.
2. Na cenę nieruchomości składa się wartość rynkowa nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego pomniejszona o 50 % oraz podatek VAT od prawa własności do gruntu i koszt sporządzenia operatów szacunkowych.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki
2. Elżbieta Parzych
3. Irena Przybylak
4. Adam Sowa

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 3 paź 2012 15:19
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1169 razy