BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 47/167/2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 28 września 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
Na podstawie art.237, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:
§ 1
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu powiatu z podziałem na:
1) zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
2) zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2
Objaśnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 2.
§ 3
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 26.635.871,00 zł w tym : dochody bieżące – 25.663.371,00zł,
dochody majątkowe – 972.500,00 zł,

- wydatki ogółem - 29.341.512,00 zł w tym: wydatki bieżące – 25.074.705,00 zł,
wydatki majątkowe – 4.266.807,00 zł.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 4 paź 2012 12:19
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1066 razy
Ilość edycji: 1