BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 49/171/2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 17 października 2012 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Przekazać nieodpłatnie nieużywane komputery wraz z klawiaturą i myszką oraz okablowaniem zgodnie z załącznikiem do uchwały będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży na rzecz Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, Miejskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Łomży, Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży, Podlaskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Łomży oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego w Łomży.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządu:
Lech Marek Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska

3. Elżbieta Parzych

4. Irena Przybylak
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 23 paź 2012 10:34
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1128 razy