BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 49/173/2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 17 października 2012 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:
§ 1. Przekazać nieodpłatnie kanapę narożną – wartość 2.722 zł i stolik okolicznościowy – wartość – 790 zł. będące w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Łomży – Muzeum Przyrody w Drozdowie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski
Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 31 paź 2012 15:01
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1105 razy