BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 52/185/2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 28 listopada 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok
Na podstawie art. 222 ust 4, art. 235, art. 236, art.237, art. 257 pkt 1 i art. 259 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Przenosi się z rezerwy budżetowej „ogólnej” kwotę 110.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych (wydatki bieżące), zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 1.330.050,00 zł w zakresie:
1) zadań własnych o kwotę 1.281.289,00 zł – dochody majątkowe;
2) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o kwotę 48.761,00 zł – dochody bieżące;
i jednocześnie zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu powiatu o kwotę 9.000,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 1.330.050,00 zł w zakresie:
1) zadań własnych o kwotę 1.281.289,00 zł – wydatki majątkowe;
2) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o kwotę 48.761,00 zł – wydatki bieżące;
i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu o kwotę 9.000,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 4.

§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 28.131.341,40 zł w tym : dochody bieżące – 25.924.974,40 zł,
dochody majątkowe – 2.206.367,00 zł;

- wydatki ogółem - 30.836.982,40 zł w tym: wydatki bieżące – 25.386.308,40 zł,
wydatki majątkowe – 5.450.674,00 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski
Członkowie Zarządu:

1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 11 gru 2012 08:19
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1237 razy