BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 18 /04 STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 4 czerwca 2004 roku
w sprawie zmieniające zarządzenie Starosty Łomżyńskiego nr 4/04 z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. Zarządzania Projektami

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806) zarządzam, co następuje:

§ 1

W § 1 zarządzenia nr 4/04 Starosty Łomżyńskiego z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. Zarządzania Projektami zmienionym zarządzeniem nr 8/04 Starosty Łomżyńskiego z dnia 10 marca 2004 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1) dodaje się ust. 15 w brzmieniu: Barbara Gorzęba- Specjalista w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży,
2) dodaje się ust. 16 w brzmieniu: Andrzej Cholewicki- Referent ds. marketingu w Muzeum Przyrody w Drozdowie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
STAROSTA
Wojciech KubrakData dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 wrz 2004 10:27
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1502 razy