BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 54/202/2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 28 grudnia 2012 roku
w sprawie planów finansowych zadań na 2013 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz 1240 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:


§ 1.
Ustala się plany finansowe dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:

1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 2 sty 2013 14:45
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1240 razy