BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 25/20004 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji.

Na podstawie art. 19 ust. 2 , art.21 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
zarządzam, co następuje:

§ 1
powołuję komisję w składzie:
Stanisław Kozikowski - przewodniczący
Jerzy Kowalewski - sekretarz
Urszula Brożyna - członek
do wyłonienia najkorzystniejszej oferty na wykonanie aktualizacji budynków oraz użytków gruntowych wraz z ich gleboznawczą klasyfikacją w celu aktualizacji danych zawartych w operatach ewidencji gruntów i budynków części gmin: Zbójna, Nowogród, Piątnica i Jedwabne.

§ 2

Nadaję regulamin pracy komisji stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
Wojciech Kubrak
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 10 wrz 2004 14:45
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1440 razy