BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 55/210/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 stycznia 2013 roku
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-Województwo Podlaskie” , realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 - Działania V.2 – Trasy rowerowe, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.
Na podstawie art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się Panu Januszowi Świderskiemu – Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań , w tym do realizacji Porozumienia zawartego z Województwem Podlaskim, związanych z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-Województwo Podlaskie, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 - Działania V.2 – Trasy rowerowe”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

§2
Zobowiązuje się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do bieżącego informowania Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o przebiegu realizacji projektu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:

1. Adam Sowa

2. Wiesława Masłowska

3. Elżbieta Parzych

4. Irena Przybylak

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 18 lut 2013 09:51
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1041 razy
Ilość edycji: 1