BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 56/212/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 27 lutego 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz § 53 ust. 2 pkt 6 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr IV/19/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego (Dz.Urz. Woj. Łomż. nr 26, poz. 238 z późn.zm.) uchwala się co następuje:


§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2012 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, w skład którego wchodzą:

1. Bilans na dzień 31 grudnia 2012 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 288.792,65 zł.
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujący wynik finansowy – zysk – 14.089,85.
3. Informacje dodatkowe.

§2

Zysk w kwocie 14.089,85 zwiększy fundusz jednostki.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 mar 2013 11:21
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1020 razy
Ilość edycji: 1