BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 56/216/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 27 lutego 2013 roku
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 2, art. 67 ust. 1, 1a, i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§1
1. Ustalić cenę wywoławczą przy sprzedaży w kolejnym przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym projektowane są do wyodrębnienia trzy lokale mieszkalne (lokal nr 1, lokal nr 2, lokal nr 3) i jeden usługowy (lokal nr 4), stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Gać, jednostka ewidencyjna Łomża, powiat łomżyński, województwo podlaskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 44 o pow. 0,2200 ha, w kwocie 160 469,29 zł.
2. Na cenę nieruchomości składa się wartość rynkowa nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego pomniejszona o 50 % oraz podatek VAT od prawa własności do gruntu i koszt sporządzenia operatów szacunkowych.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:

1. Adam Sowa

2. Wiesława Masłowska

3. Elżbieta Parzych

4. Irena Przybylak


Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 mar 2013 12:32
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 997 razy
Ilość edycji: 1