BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 28 /04 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 10 września 2004 r.
w sprawie powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji.


§ 1

Uchylam § 1 zarządzenia Nr 25/2004 Starosty Łomżyńskiego z dnia 11 sierpnia 2004r. i zarządzam, co następuje:

§2

powołuję komisję w składzie:
Stanisław Kozikowski - przewodniczący
Jerzy Kowalewski - sekretarz
Anna Jałbrzykowska - członek
do wyłonienia najkorzystniejszej oferty na wykonanie aktualizacji budynków oraz użytków gruntowych wraz z gleboznawczą klasyfikacją w celu aktualizacji danych zawartych w operatach ewidencji gruntów i budynków części gmin: Zbójna, Nowogród, Piątnica i Jedwabne.

§ 3

W pozostałej części zarządzenie Nr 25/2004 pozostaje bez zmian.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


STAROSTA
Wojciech Kubrak
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 10 wrz 2004 14:59
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1417 razy