BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 59/219/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 27 marca 2013 roku
w sprawie uchylenia uchwały Nr 56/216/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 lutego 2013 r. oraz ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 2, art. 67 ust. 1, 1a, i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1
1. Uchylić uchwałę Nr 56/216/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego.
2. Ustalić cenę wywoławczą przy sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym projektowane są do wyodrębnienia trzy lokale mieszkalne (lokal nr 1, lokal nr 2, lokal nr 3) i jeden usługowy (lokal nr 4), stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Gać, jednostka ewidencyjna Łomża, powiat łomżyński, województwo podlaskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 44 o pow. 0,2200 ha, w kwocie 124 327,60 zł.
3. Na cenę nieruchomości składa się wartość rynkowa nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego pomniejszona o 60 % oraz koszt sporządzenia dokumentacji.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Lech Marek Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak


Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 8 kwi 2013 10:06
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1062 razy