BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 60/223/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 18 kwietnia 2013 roku
w sprawie przyznania nagrody rocznej.

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 254) oraz § 1 ust. 6 uchwały Nr 51/52/2000 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 lipca 2000 r., w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, ustala się co następuje:

§ 1
Przyznaje się na wniosek Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży nagrodę roczną za 2012 rok dla Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży w wysokości trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora ZPOZ za rok 2012.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Lech Marek Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 25 kwi 2013 11:56
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1028 razy