BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 60/227/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 18 kwietnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.


Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku stanowiącą Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Lech Marek Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 25 kwi 2013 13:40
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 998 razy