BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 63/231/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 29 maja 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 237, art. 257 pkt 1 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Przenosi się z rezerwy budżetowej „ogólnej” kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (wydatki bieżące), zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 27.664.327,00 zł w tym : dochody bieżące – 24.860.606,00 zł, dochody majątkowe – 2.803.721,00 zł,
- wydatki ogółem - 30.907.545,00 zł w tym: wydatki bieżące – 24.396.534,00 zł, wydatki majątkowe – 6.511.011,00 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Marek Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 6 cze 2013 14:31
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 947 razy
Ilość edycji: 1