BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 63/234/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 29 maja 2013 roku
w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w Komisji Inwentaryzacyjnej.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz. U. Nr 13, poz. 114) uchwala się, co następuje:

§1
Powołuje się przedstawicieli Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w Komisji Inwentaryzacyjnej w składzie:
Grażyna Głażewska – członek,
Paulina Gałązka – członek.
§3
Zadaniem przedstawicieli jest udział w komisji do spisu z natury składników majątkowych, które winny być przekazane Powiatowi Łomżyńskiego we właściwym trybie.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Marek Szabłowski

Członkowie Zarządu:

1. Adam Sowa

2. Wiesława Masłowska

3. Elżbieta Parzych

4. Irena Przybylak

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 6 cze 2013 14:38
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1119 razy
Ilość edycji: 1