BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 64/235/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 12 czerwca 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 235, art. 237, art. 257 pkt 1 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. ) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Przenosi się z rezerwy budżetowej „drogowej” kwotę 33.845,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych (wydatki majątkowe), zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu w zakresie zadań własnych o kwotę 51.645,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 pkt A.

§ 3

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w zakresie zadań własnych o kwotę 51.645,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 pkt B.

§ 4

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 28.401.852,00 zł w tym: dochody bieżące – 25.546.486,00 zł,
dochody majątkowe – 2.855.366,00 zł,

- wydatki ogółem - 31.645.070,00 zł w tym: wydatki bieżące – 25.082.414,00 zł,
wydatki majątkowe – 6.562.656,00 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Marek Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 17 cze 2013 11:37
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1023 razy