BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 64/236/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 12 czerwca 2013 roku
w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) uchwala się co następuje:

§ 1
Upoważnia się Edwarda Jarotę Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży do wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją powiatowego programu „Aktywny Samorząd”, w tym do podpisywania umów z beneficjentami.

§ 2
Upoważnienie obowiązuje na czas realizacji programu, chyba że zostanie cofnięte wcześniej

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:

1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 17 cze 2013 11:54
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1070 razy