BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 66/239/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 16 lipca 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w zakresie zadań własnych powiatu o kwotę 95.390,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w zakresie zadań własnych powiatu o kwotę 95.390,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt B.

§ 3
Przenosi się w planie wydatków bieżących budżetu w zakresie zadań własnych między paragrafami w ramach działu kwotę 4.367,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 28.499.302,00 zł w tym : dochody bieżące – 25.643.936,00 zł,
dochody majątkowe – 2.855.366,00 zł,

- wydatki ogółem - 31.780.492,00 zł w tym: wydatki bieżące – 25.305.827,00 zł, wydatki majątkowe – 6.474.665,00 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządu:
Lech Marek Szabłowski
Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 16 lip 2013 14:49
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1071 razy