BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 67/242/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 16 lipca 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 237, art. 259 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Przenosi się z rezerwy budżetowej na „inwestycje drogowe” - kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zadania własne (wydatki majątkowe), zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 28.517.696,00 zł w tym : dochody bieżące – 25.662.330,00 zł,
dochody majątkowe – 2.855.366,00 zł,

- wydatki ogółem - 31.798.886,00 zł w tym: wydatki bieżące – 25.324.221,00 zł,
wydatki majątkowe – 6.474.665,00 zł.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Marek Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 16 lip 2013 15:03
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1094 razy