BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 69/243/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 lipca 2013 roku
w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku stanowiącą Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. Przewodniczącego Zarządu:
Adam Sowa - Wicestarosta

Członkowie Zarządu:

1. Wiesława Masłowska

2. Elżbieta Parzych

3. Irena Przybylak
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 14 sie 2013 10:54
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1149 razy