BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 70/250/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 sierpnia 2013 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ((Dz. U. z 2013 r. poz. 595) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Przekazać nieodpłatnie komputer HP Compaq dc7800 o numerze seryjnym CZC8257SQG, oraz monitor NEC 19OV o numerze seryjnym 74B03113NB będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży na rzecz Starostwa Powiatowego w Łomży.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Marek Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa

2. Wiesława Masłowska

3. Elżbieta Parzych

4. Irena Przybylak
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 4 wrz 2013 09:22
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1110 razy