BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 72/257/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 18 września 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie dwóch drzew z terenu nieruchomości położonej w Śniadowie, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1

1. Wyrazić zgodę, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody, na wycięcie dziewięciu drzew wskazanych na załączniku graficznym dołączonym do wniosku Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży z dnia 3 września 2013 roku nr ZPOZ-DN-064-1/9/13 (załącznik do niniejszej uchwały) na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Śniadowo, jednostka ewidencyjna Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie, oznaczonej jako działka nr 475/89 o pow. 0,2026 ha, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego, a będącej w użytkowaniu Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, powstałej w wyniku podziału działki 475/80 o pow. 0,3209 ha na działki 475/89 oraz 475/90, zatwierdzonego decyzją Wójta Gminy Śniadowo z dnia 02 sierpnia 2013 r., nr RGNG.6831.9.2013.
2. Wycięcie drzew może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Śniadowo.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski
Członkowie Zarządu:

1. Adam Sowa

2. Wiesława Masłowska

3. Elżbieta Parzych

4. Irena Przybylak
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 wrz 2013 10:12
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1117 razy