BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 74/264/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 26 wrzesnia 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
Na podstawie art. 222 ust 4, art. 237, art. 258, art. 259 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Przenosi się z rezerwy budżetowej „ogólnej” kwotę 3.330,00 zł z przeznaczeniem na zadania własne – wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

§ 2

Przenosi się z rezerwy budżetowej na „inwestycje drogowe” kwotę 40.500,00 zł z przeznaczeniem na zadania własne – wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt B.

§ 3

Przenosi się w planie wydatków majątkowych budżetu w zakresie zadań własnych między paragrafami w ramach działu kwotę 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt C.

§ 4

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 31.019.427,00 zł w tym: dochody bieżące – 27.246.639,00 zł,
dochody majątkowe – 3.772.788,00 zł,

- wydatki ogółem - 34.548.364,00 zł w tym: wydatki bieżące – 27.404.651,00 zł,
wydatki majątkowe – 7.143.713,00 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 paź 2013 12:14
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1186 razy