BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 75/270/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 16 października 2013 roku
w sprawie przekazania w formie darowizny na rzecz Gminy Śniadowo mienia Powiatu Łomżyńskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) i art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XXIX/158/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Śniadowo mienia Powiatu Łomżyńskiego, w związku z § 3 pkt 4 uchwały Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, uchwala się, co następuje:

§ 1
Przekazać w formie darowizny na rzecz Gminy Śniadowo nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Śniadowo, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, powiecie łomżyńskim, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 475/90 o pow. 0,1183 ha, stanowiącą własność Powiatu Łomżyńskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Łomży urządzona jest księga wieczysta nr LM1L/00034040/9.

§ 2

Przekazanie nieruchomości opisanej w § 1 następuje na cel publiczny - rozbudowa bazy sportowej.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 paź 2013 13:24
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1067 razy