BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 75/273/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 16 października 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 204, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w zakresie zadań własnych powiatu o kwotę 5.000,00 zł i jednocześnie zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 5.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w zakresie zadań własnych powiatu o kwotę 279.407,00 zł i jednocześnie zwiększa się plan:
- wydatków bieżących o kwotę 274.407,00 zł ,
- wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt B.

§ 3

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 31.037.927,00 zł w tym : dochody bieżące – 27.260.139,00 zł,
dochody majątkowe – 3.777.788,00 zł,

- wydatki ogółem - 34.566.864,00 zł w tym: wydatki bieżące – 27.418.151,00 zł,
wydatki majątkowe – 7.148.713,00 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
Irena Przybylak
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 paź 2013 13:41
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1128 razy