BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 77/279/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 października 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.

Na podstawie art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1, art. 258 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr XXIV/124/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2013 – uchwala się, co następuje:


§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu w zakresie zadań własnych, z czego:
1) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 885.000,00 zł, w tym o:
- 357.500,00 zł - dochody bieżące,
- 527.500,00 zł - dochody majątkowe,
2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 572.729,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

§ 2
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych, z czego:
1) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 885.000,00 zł, w tym o:
- 357.500,00 zł - wydatki bieżące,
- 527.500,00 zł - wydatki majątkowe,
2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 572.729,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt B.

§ 3
Przenosi się w planie wydatków bieżących budżetu powiatu między paragrafami w ramach działu kwotę 72.881,00 zł, w tym:
1) zwiększa się o kwotę 72.107,00 zł i jednocześnie zmniejsza się o kwotę 57.482,00 zł plan wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
2) zwiększa się o kwotę 774,00 zł i jednocześnie zmniejsza się o kwotę 15.399,00 zł plan wydatków w zakresie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 31.350.198,00 zł w tym: dochody bieżące – 27.617.639,00 zł, dochody majątkowe – 3.732.559,00 zł,

- wydatki ogółem - 34.879.135,00 zł w tym: wydatki bieżące – 27.775.651,00 zł, wydatki majątkowe – 7.103.484,00 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 13 lis 2013 10:02
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1110 razy