BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 77/281/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 października 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok
Na podstawie art. 222 ust 4, art. 236, art. 237, art. 259 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:


§ 1

Przenosi się z rezerwy budżetowej na „inwestycje drogowe” kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (zadania własne), zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 31.352.373,00 zł w tym: dochody bieżące – 27.619.814,00 zł,
dochody majątkowe – 3.732.559,00 zł,

- wydatki ogółem - 34.881.310,00 zł w tym: wydatki bieżące – 27.777.826,00 zł,
wydatki majątkowe – 7.103.484,00 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 13 lis 2013 11:47
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1129 razy