BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 78/284/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 15 listopada 2013 roku
w sprawie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013. poz. 595 ) oraz art. 230, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się:
projekt budżetu powiatu na 2014 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu wraz z przynależnymi do niej 7 załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejszą uchwałę przedłożyć bezzwłocznie Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:
Adam Sowa
Wiesława Masłowska
Elżbieta Parzych
Irena Przybylak
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 2 gru 2013 09:06
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1241 razy