BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 79/289/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 27 listopada 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 236, art. 237, art. 259 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr XXIV/124/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 201 – uchwala się, co następuje:

§ 1

Przenosi się z rezerwy budżetowej „ogólnej” kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (zadania własne), zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

§ 2

Przenosi się w planie wydatków bieżących budżetu powiatu między paragrafami w ramach działu kwotę 11.000,00 zł na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt B.

§ 3

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 31.260.212,56 zł w tym: dochody bieżące – 27.527.653,56 zł,
dochody majątkowe – 3.732.559,00 zł,

- wydatki ogółem - 34.789.149,56 zł w tym: wydatki bieżące – 27.685.665,56 zł,
wydatki majątkowe – 7.103.484,00 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:

1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 2 gru 2013 09:45
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1172 razy