BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 79/291/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 27 listopada 2013 roku
w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych w Gminie Łomża w ilości 157 szt.

Na podstawie art.7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych(Dz.U. z 2013 r., poz.260 z póżn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się pozytywną opinię w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych w Gminie Łomża w ilości 157 szt. zgodnie z wykazem i załącznikiem graficznym.


§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 2 gru 2013 09:51
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1112 razy