BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 81/300/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 18 grudnia 2013 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Przekazać nieodpłatnie używane monitory, drukarki, laptop oraz komputery zgodnie z załącznikiem do uchwały będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży na rzecz Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, Spółdzielni Socjalnej NETLAJT, Starostwa Powiatowego w Łomży, Związku Harcerstwa Polskiego, Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łomży, Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży, Koła Łowieckiego Sokół w Łomży oraz Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:

1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 sty 2014 13:57
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 971 razy