BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 3/11/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 15 stycznia 2015 roku
w sprawie planów finansowych zadań na 2015 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego.
Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się plany finansowe dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Elżbieta Parzych

Członkowie Zarządu:
1. Lech Szabłowski
2. Tomasz Chojnowski
3. Irena Przybylak
4. Antoni Włodkowski


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 28 sty 2015 11:06
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1057 razy
Ilość edycji: 1