BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 5/15/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 29 stycznia 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

Na podstawie art. 204, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 4 i 5 Uchwały nr III/12/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2015 – uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w zakresie zadań własnych o kwotę 26.270,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w zakresie zadań własnych o kwotę 26.270,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt B.

§ 3

Przenosi się w planie wydatków bieżących w zakresie zadań własnych powiatu między rozdziałami w ramach działu kwotę 5.056,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt C.

§ 4

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

– dochody ogółem – 26.276.176,00 zł, w tym: dochody bieżące – 25.702.375,00 zł, dochody majątkowe – 573.801,00 zł,

– wydatki ogółem – 27.454.531,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 24.946.548,00 zł, wydatki majątkowe – 2.507.983,00 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Elżbieta Parzych

Członkowie Zarządu:
1. Lech Szabłowski
2. Tomasz Chojnowski
3. Irena Przybylak
4. Antoni Włodkowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 2 lut 2015 09:41
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 986 razy